26 грудня НБУ вводить в обіг пам’ятну монету присвячену СКУ

26 грудня Національний Банк України вводить в обіг пам’ятну нейзильберову пятигривневу монету присвячену діяльності міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, яка протягом 50 років представляє інтереси мільйонів українців у світі. Метою діяльності СКУ є поширення на планеті принципів демократії, захист прав людини, підтримка незалежності, територіальної цілісності, національної ідентичності та економічного розвитку України – духовної Батьківщини українців, які проживають за її межами. З 2003 року СКУ визнаний економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

На аверсі монети розміщено: на тлі стилізованого зображення моделі Землі – стилізоване під вишивку декоративне дерево; ліворуч – малий Державний Герб України та напис півколом УКРАЇНА, праворуч номінал 5/ ГРИВЕНЬ (півколом); рік карбування монети 2017 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України – у центрі декоративного дерева.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення снопа з перевеслом, що символізує об`єднуючу та гуртуючу діяльність СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки 1967 та 2017; написи по колу СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ (угорі), UKRAINIAN WORLD CONGRESS.

Художники: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптори: програмне моделювання:Віталій Андріянов

28 грудня 2017 року о 14:00 годині в Музеї грошей НБУ буде презентована пам’ятна монета “50 років Світового конгресу українців”.

На презентації монети буде присутній керівництво місії СКУ в Україні, представники Національного банку України, а також автори ескізів пам’ятної монети, — повідомляє прес-служба Нацбанку України.

Адреса: Київ, Національний банк України, вулиця Інститутська, 9, Музей грошей НБУ (вхід № 5 між колонами).

Збір учасників: до 13:50.