Про сайт

CRCMedia – новини європейської діаспори

CRCMedia, ISSN 2694-6807, CRCRadio and web portal crcmedia.info operator is a International non-governmental organization “Coordination Resource Center”.

Оператором CRCMedia – новини європейської діаспори (ISSN 2694-6807), CRCRadio й інформаційного порталу crcmedia.info є Міжнародна неурядова організація “Координаційний ресурсний центр”.

Provozovatelem CRCMedia, ISSN 2694-6807, CRCRadio a portálu crcmedia.info je Mezinárodní nevládní organizace “Koordinační zdrojové centrum, z. s.”, IČ 05956960, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 8012.

Editorial Inquiries
E-mail: team[a]crcmedia.info
Phone: +420/733427896
WWW: crcmedia.info

Редакція не впливає на зміст авторських статей і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють у своїх повідомленнях. За достовірність викладених фактів відповідає автор статті. Редакція має право скорочувати матеріали. Незажадані рукописи не повертаються.

Публікувати чи поширювати вміст інформаційного порталу без письмової згоди Редакції заборонено.

Redakce neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Publikování nebo šíření obsahu CRCMedia.info je bez písemného souhlasu Redakce zakázáno.

© CRCMedia 2016-2022