Конкурс “Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра”

https://crcmedia.info
Науково-дослідним центром “Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара” оголошено конкурс, головна мета якого – полягає в популяризації діяльності світового українства, дослідженні досягнень видатних українців зарубіжжя, збереженні історичної пам’яті та національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.

Про це повідомляє CRCMedia – новини європейської діаспори з посиланням на умови конкурсу.

Участь у конкурсі можуть брати, як здобувачі освіти 8-11 класів закладів загальної середньої, так позашкільної освіти.

Індивідуальні думки у вигляді прозового твору (до 6 сторінок) слід надсилати на е-пошту ohloblyn”равлик”oa.edu.ua.

Вимоги до робіт: MS Word, 14 кегль, інтервал – 1,5, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 (без інтервалів між абзацами одного стиля), шрифт Times New Roman. Усі роботи будуть перевірені на плаґіат. У випадку недотримання норм академічної доброчесності конкурсні роботи будуть дискваліфіковані, а повідомлення про вияв плагіату буде доведений до відома керівництва закладу освіти, який представляє учасник. Всі використані джерела та література (включно з інтернет-джерелами) мають бути зазначені в роботі (оформлені як посторінкові автоматичні підрядкові покликання). Наприкінці роботи має бути наведений список використаних джерел та літератури.

У верхньому лівому кутку необхідно вказати ім’я та прізвище автора роботи, контактну електронну адресу; повну назву закладу освіти, який представляє учасник; ім’я та прізвище педагогічного керівника, його посаду та педагогічне/наукове звання (за наявності), контактну електронну адресу. Нумерації сторінок ставити не варто.

Теми есе:
1. Внесок закордонного українства у розвиток світової науки;
2. Українці зарубіжжя та світова культура;
3. Історія української громади… (дозволяється обрати одну державу і охарактеризувати історію української еміґрації там);
4. Видатна постать закордонного українства (дозволяється обрати лише одну постать закордонного українця та розповісти про неї в письмовій роботі;
5. Яким я бачу розвиток співпраці між Україною та закордонним українством;
6. Закордонне українство як чинник формування українського іміджу в світі.

Для повноцінної участі у конкурсі необхідно також заповнити заявку учасника (додається) та розмістити в приватній соцмережі “Facebook” або “Instagram” рекламне оголошення про свою участь в конкурсі. Текстове повідомлення потрібно позначати гештеґом “#idudnaua”.

За матеріалами координатора Назара Мартинюка. Запитання, пропозиції тощо: nazar.martyniuk”равлик”oa.edu.ua.

Цікаво читати: VIII Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: проблеми дослідження”

Довідка: З січня 2002 року Науково-дослідний центр “Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара” діє як структурний підрозділ Національного університету “Острозька академія” (НаУОА). З 12 жовтня 2006 року в НаУОА відкрито першу в Україні кафедру історії української діаспори.

Інформаційна підтримка: Міжнародна неурядова організація “Координаційний Ресурсний Центр